ukázka z knihy

...Velmi se v něm zklamala. Byla puntičkářka ve všem, co dělala, a jeho náhlá neschopnost ji popouzela.
Celé ty měsíce od té doby, co se vydal na dráhu sadisty amatéra, si myslela: Každý umí člověka svázat a dát mu roubík. Proč ne on? Proč nedokáže udělat nic pořádně a přelévá květiny a věci mu padají z ruky a pořád o něco zakopává a všechno rozbíjí a uprostřed řeči zapomíná, o čem vlastně mluví, ale to zase tak moc nevadí, protože stejně neříká nic zvlášť zajímavého, a tak to jde celé měsíce od té doby, co od ní chytil ty bradavice, ale neměla je snad ona také, chodila přece pořád k doktorovi a nechala si je vypalovat ve vagině elektrickou jehlou a pak jezdila domů autobusem a zadržovala v té osamělé hýbající se věci plné tichých cizích lidí slzy? Možná, že takhle je to lepší než být mrtví. Nevím...
Když jí znovu spoutal nohy, shýbal se pro knih, ze které chtěl začít číst. Pak si všiml, že nemá v ruce roubík. Zase knihu odložil a naklonil se k ní. Věděla, co chce a k čemu se chystá. Otevřela pusu dokořán, jak nejvíc mohla...

...Byli vyzáblí, měli pronikavý pohled a vypadali ošuntěle, protože se přestali starat o své šaty a neholili se pravidelně a dali se na dráhu podlých zločinců, aby mohli financovat své pátrání po ukradených trofejích.
Svou životní dráhu započali jako ryzí američtí hoši, vzor pro mladé i staré, ukázka toho, jak můžete v životě něco dokázat a stát se obdivovaným. Bohužel, strasti tří let ztracených hledáním kuželkářských trofejí je změnily. Byli jen stínem těch dřívějších Loganových bratrů: těch sympatických hrdinných kuželkářů, kteří byli pýchou svého města...

...Probíhalo to vždy takhle: jakmile byl hotov, jeho penis v ní pomalu měknul a jejich těla byla spolu velmi tichá jako dva strašidelné domy, které na sebe hledí přes pusté ponuré prázdno mezi nimi. Potom, vždy s jistou dávkou abstraktního znechucení, ho z ní vytáhl, vsatl a stáhl prcgumu, opatrně, aby se na ni nemusel ani podívat a aby byl ke Konstanci otočen zády, vyšel z pokoje a náměsíčně kráčel chodbou k toaletě. Příčilo se mu, jak mu ta vlhká teplá guma ležela v dlani jako oplzlý vtip z jiného světa.
Opatrně, dívaje se stranou, hodil prcgumu do záchodové mísy a spláchl, přičemž měl trapný pocit, jako by se účastnil něčeho velice obscénního.
Velice pečlivě si umyl penis, stále dbaje na to, aby se na něj nepodíval, a potom si ho utřel do speciálního ručníku, který by Konstanci nidky neodvolil vzít od ruky, protože se bál, aby nedostala ty bradavice znovu, což by už opravdu nevydržel...

... Hromy a blesky padaly z čistého nebe oné noci ukradených kuželkářských trofejí. Loganovi bratři zírali nevěřícíma očima na prázdnou vitrínu, zatímco nad nimi třesk kuželek hromu a blesku rozčísl oblohu jako šílená kuželkářská koule. Ta bouřka, to byla perfektní třistabodoví hra.
Jak tam tak zírali na prázdnou vitrínu, zmocnila se krve bratrů Loganových nenávist. Ať už je vzal kdokoli, neměl v sobě ani trošku té slušnosti, aby jim tam nechal alespoň jednu jedinou. Takový to byli grázlové (!!!) a sami se nyní postavili mimo zákon...

překlad: Čestmír Pelikán

Zpět