Tvorba W. S. Burroughse

Feťák ... Nahý oběd ... Lístek, který explodoval ... Nova Expres ... Teplouš ... Hebká mašinka ... Dopisy o Yage ... Divocí hoši ... Hubitel! ... Město rudých nocí ... Místo slepých uliček ...
Ohyzdný duch ... Škola mého života - kniha snů ...€ Feťák (Junkie) ...ukázka

Svůj první román Feťák začal psát v době těžké drogové závislosti a chtěl v něm "co možná nejpřesněji a nejjednoduššími slovy zachytit svou zkušenost narkomana" - vznik závislosti, změny v psychice, abstinenční stavy, odvykání, atd.. Knihu uzavírá tvrzením, že telepaticko-halucinogenní droga Yage, která rozšiřuje vědomí je tím pravým řešením jeho problému.
Knihu vydal pod pseudonymem William Lee. Poprvé vyšla s redakčními poznámkami a některé pasáže byly dokonce vypuštěny. Úplné znění vyšlo až roku 1977.

€ Teplouš (Queer) ...ukázka

Stejnou studií jako byla kniha Feťák je Teplouš. Napsal ji rovněž se silnými autobiografickými prvky. Zamýšlí se nad svojí homosexualitou, která byla dlouho neznáma pro veřejnost.
Sám o této knize napsal: "...Teplouš je do jisté míry volným pokračováním Feťáka, jenže tentokrát hlavní hrdina prochází abstinenčními příznaky, jež mu pozvolna odkrývají vnější svět, kdy všechno na sebe bere pekelný žár ohrožení a zla, odporného násilí, vše co bylo doposud drženo drogou v šachu, se vyvalí na povrch. Narkoman s abstinenčními příznaky podléhá emočním excesům malého děcka nebo adolescenta, nezávisle na svém skutečném věku. Pohlavní pud se vrátí v plné síle. Šedesátiletí muži zažívají poluční sny a spontánní orgasmy..."
Kniha byla napsána již v roce 1952, ale vydána až v roce 1985.

€ Nahý oběd (The Naked Lunch)

Nejslavnější próza, "satirická fantazie" udělala z Burroughse uznávanou undergroundovou osobnost. Titul navrhl J. Kerouac. Tato kniha se stala předmětem soudního procesu. Byla považována za pornografickou, obscénní, násilnickou bez smysluplného děje. Až později vyšla najevo satiričnost, grotesknost a jasnozřivé proroctví o postupně, nenápadně a dobrovolně se totalizující společnosti, v níž slova a jazyk slouží k vyplachování mozků. Timothy Leary napsal: "Bill Burroughs je jedním z mála dělníků slova (uznávaný, anebo zcela zavrhovaný), jež povedou historiky k pochopení."
Román byl i zfilmovaný, řežíroval ho talentovaný David Cronenberg. Byl nespočetněkrát citovaný a inspiroval mnoho hudebníků.

€ Dopisy o Yage (The Yage Letters)

Tato kniha jsou vlastně dopisy psané tehdy ještě neznámému básníkovi A. Ginsbergovi. Dopisy psal ze své cesty v Amazonii, kde hledal rostlinu, z které se vyrábí droga Yage. Tato rostlina, používána místními šamani, ho učarovala, jak se dovídáme na konci knihy Feťák.

€ Hubitel! (Exterminator!) ...ukázka

Burroughs se ve 40. letech v Chicagu skutečně živil jako hubitel hmyzu a krys, ale to je jenom první z jeho mnoha převleků, jež na sebe bere ve své halucinační sbírce povídek. Částečně scien-fiction, částečně gotický horor a přece má Hubitel! tak blízko k vlastnímu životopisu.

Zpět