Lidé v poválečné době zapomínali, co je to život. Zapomínali, co se dělo, užívali si komfortu, pohodlí. Nešlo jim o nic víc než spokojeně život přežít, vydělat si dostatek peněz, za které si budou moci koupit cokoli, jakoukoli vymoženost. Jen aby mohli býti považováni za moderní a vychloubat se před svými sousedy. Jenže ne všichni chtěli přijmout tento "chudý" život a zapojit se do něho. Na Kolumbijské univerzitě v New Yorku se shromažďovala skupinka lidí, kterou zajímalo něco jiného - život samotný - a vrhla se do něho po hlavě. Brzo překročili hranice univerzity. Vznikla beat generation.

Těžko se vyjadřuje, co výraz "beat" vlastně znamená. Zbitý - vyčerpaný - svatý - blažený - jedna z mála vyjádření. Já vám tohle těžko osvětlím, tak použiju slova Herberta Golda: "Beat znamená být na dně, být totálně vyřízený, ale plně přesvědčený o své vnitřní svobodě...a o tom, že ten velký, bezpečný, vypasený, chladný svět je potřeba si držet pořádně od těla."

Beatníci se odlišovali, což je vylučovalo ze společnosti, z které sami utíkali. Hledali intenzivní prožitky, ze všeho chtěli vycucnout, co se dalo. Jazz sex debaty alkohol vize drogy knihy východní náboženství homosexualita cestování stop básně ............. ........ Nesnažili se zapomenout, ale poznat, pochopit, osvítit .....životní i nadživotní pravdy, světlo v temnotě, prázdnota....

.....bylo by zbytečné psát tu něco víc.....vezmi knihu...čti....pochopíš.....či zavrhneš a odhodíš....jsi volný...SVOBODNÝ...Více informací:
www.rooknet.com
televizní dokument Alternativní kultura