ukázka z knihy

Koně na úsvitě
Koně koně divocí koně na úsvitě
jako na akvarelu Bena Shahna
žijí na horské louce
v horách na daleké mese
vidíš jak pádí tryskem
vidíš jak odfrkávají
slyšíš zdaleka jejich hromový dusot
slyšíš to malé
hromobití malých kopyt
zní vytrvale
jako když dřevěná kladiva v dálce
buší na buben
Slunce chrčí &
vyhazuje jejich stíny
z noci


Čtu Apollinaira u řeky Rogue
Čtu si tu Apollinaira
a sedím s nohama křížem
na spacím pytli & na ponču
ve stínu obrovského kopce
dřív než jej slunce setře
Probudil jsem se na břehu brzo
a uslyšel šuškavý šepot řeky
(znělo to jako když se had
plazí přes štěrkovou hráz
kdybys ten zvuk zesílil)
Hlavu mám ještě na zemi
jedním okem a bez perspektivy
vidím proud řeky jak klouže kolem
a jako krajinou v poušti
se prodírá pískem
Jak nesmírný zelený vodní had
s klikyháky bílé vody
sune se řeka kolem
a tam kde kaňon zahýbá
a řeka se vytrácí z dohledu
vypadá jako had který se chystá zmizet
do hluboké díry
Indiáni měli své mýty
o tomhle velkém vodním hadovi
který sklouzl z hor daleko odtud
A já vidím řeku Rogue jaká skutečně je
Rogue všechnu tu divokou bílou vodu

tu bytost se studenou krví
která zaplavuje a zatápí
Rogue vládkyni země
kterou změní kdy si vzpomene
a jak se jí zachce
bytost z níž je třeba mít strach a respekt
která plení jak si razí cestu k moři
svou velikou tíhou
dosud ovládaná tou tíhou
která dosud vládne všemu
takže bychom málem mohli říct
Tíha je Bůh
který se navenek projevuje
jako Velký Bůh Slunce
který jednoho dne stvoří sám sebe
v černé díře ve vesmíru
který jednoho dne pohřbí sám sebe
v Nicotě
O tom všem ovšem valící se Rogue
nic neví
na svémb střemhlavém
slepém úprku k moři
A přestože jí havu
už požírá
ta nejkrutější a zpěněná
obluda oceánu
hadí ocas
to neví
a dál se souká & souká
ke své poslední díře
a k té poslední černé díře
která do sebe jednoho dne vtáhne
a v plamenech pohltí všechno

Zatímco já tu sedím a čtu francouzského básníka
jehož nejslavnější báseň
je o řece která plyne velkoměstem
a bere s sebou čas & život & milence
A nic z toho se nevrací
nic z toho se nevrací

Zpět