ukázka z knihy

...vymyšlené příběhy a pohádky o tom, co by se stalo KDYBY, jsou pro děti a dospělé kretény, co se bojí číst o sobě v knize, právě tak jako by se báli podívat na sebe do zrcadla, když jim není dobře, když utrpěli úraz nebo jsou po flámu nebo chudé duchem...

...Rád bych jim řekl, že se všichni nechceme stát mravencemi, částečkami společnosti, ale individualitami, z nichž každá platí za jednotku, ale ne, zkuste to říkat domácím i cizím, spěchajícím sem a tam v bzukotu nočního světa, který se otáčí kolem jedné osy. Skryté burácení se změnilo ve všeobecnou bouři...

...Geniální umělci jsou jen válečkem na zdi, chybí-li jim poezie dobroty a soucitu...

...Každé zlo, jež učiníte, se vám stokrát vrátí se vším všudy podle zákonů, jež působí tam, co věda dnes nazývá "prohlubujícím se tajemstvím bádání". Tak bádej, Creightone, ve chvíli, kdy ukončíš svůj výzkum, ovčák nebeského pastýře tě zažene přímo k Pánu...

překlad: Jan Válek

Zpět