Pop-art se objevil ve Spojených Státech někdy v polovině padesátých let. Mladí výtvarníci tak reagovali na změny v poválečné době. Pop-art netvořili známí umělci, ale spíše ti méně známí, kteří často ani nevědli, co tvoří.
Bojovali proti stereotypu a banalitě. Chtěli, aby se lidé zastavili a podívali se na svůj uspěchaný život. Jejich cílem bylo šokovat, překvapit je. Kombinovali věci, které byly absolutně neslučitelné. Světlé, výrazné barvy, předměty běžného života, motivy z reklam, komiksů či fotografie známých osobností...to bylo nástrojem těchto umělců. Uvědomovali si, že každá vteřina lidského života je pomíjivá. Snažili se to nějak zachytit a ty momenty přetvořit na věčné.
Pop-art hledá kontakt umění s tímto světem, snaží se tisícerým opakovaním vytvořit nezapomenutelný pocit v konzumní duši diváka.

Mezi představitelé pop-artu se řadí Andy Warhol, Richard Hamilton, Roy Lichtenstein, Robert Rauschenberg, Richard Artschwanger, Peter Blake, Robert Indiana, Edward Ruscha, Patrick Caulfield,

Zpět