Texty - Tomas Jerry
kontakt
Fallen in love?

You open your eyes while I'm closing mine,
If I want live, you're trying to die.
My heard is bleeding, and you're going to cry,
ohh baby please, don't say goodbye, ...don't say goodbye.

Baby I cry all this night …
… because your words were so hard.
You think it's funny, but goes over my head!
Baby I need to clarify your sentiment.
Today I saw you again …
… Tomorrow I'll never be the same.

It's hot dry night, and
I finally need some respite.
But something's torment me so hard, that
I can't sleep tonight...
aaaaahhhh I can't sleep tonight.

Your shadows are all around me.
They're black as the night and surrounding my body...
I'm listening to Holy Bible, so everything must go!
Hey God or whatever you are, listen! to these prayers and save my soul...

Life is a waterfall full of our misery;
Be drunk in love, that's my destiny...
Everything you need, is a piece of dignity
to talk about love or die in your fantasy.

It's hot dry night, and
I finally need some respite.
But something's torment me so hard, that
I can't sleep tonight...
aaaaahhhh I can't sleep tonight.


Crazy world

I saw the news today, and it was terrible again.
What to do with the picture of this day?
How to stop countries on their evil way…
IRAQ or PALESTINE? ...but... terrorists will never resign.
UK and USA? ...ohh... what about to stop your gunplay.
The whole world is crazy, in someway,
Each day you can see only panic and pain...

From despair to the world of aversion,
Like from hell to the day of 9/11...
You wear a t-shirts with "please NO terrorists",
while I found new websites of neo-fascists.
The whole world is crazy, in someway,
Each day you can see only panic and pain...

Hey buddy, you've got apocalypse in your hand,
And Satan will be only looking from his dirty land.
But don't worry - be happy, because
Tomorrow we will change our history...

Finally last dinner - then Bush Blaire can go away
Didn't you think that this could be the way?
I am getting tired from all these drivels,
so shut up you sucks and destroy your missiles.
The whole world is crazy someway,
Each day you can see only panic and pain...

…Panic and Pain…
…Panic and Pain…
…Panic and Pain…
…Panic and Pain…
..................…in world of acid rain.

The End


Take their cash, take their soul

I'm walkin' with a gun,
in nice alley, where children's havin' fun.
I'm walkin' with Captain Crash,
while he's talkin' how we'll take the cash.

Johnny, Johnny, they have bank,
If you have gun, improve your rank!
Johnny, Johnny, there's a bank,
Take your gun and bring me their francs.

Shot 'em, shot 'em all,
Kill 'em, kill their soul,
Shot 'em, shot 'em all,
take their cash, take their soul.

Johnny, Johnny, they had bank,
You have money; you've improved your rank.
Johnny, Johnny, there's no bank,
Take your cash and run out of this hell.

Shot 'em, shot 'em all,
Kill 'em, kill their soul,
Shot 'em, shot 'em all,
take their cash, take their soul.

Hah, what you think, that you could win?
We've got power, and this is your "FIN"!
Now...
I'm 21 and I'm no one,
I'm sittin' in a jail and see no sun.
Dead or alive? , It doesn't matter.
If I can't rectify this failure.


Sen

Mám krásny sen v ktorom obaja sme šťastní.
Mám krásny sen v ktorom, čo hľadali sme aj našli.
Chýbaš mi dnes večer celá,
ach, prečo musím myslieť len na teba.
V tomto sne sme stále spolu
A ja čakám kým vstúpiš do môjho domu.
...
Mal som krásny sen, no prebudil ma dym.
Hmla s cigariet, ktoré fajčila si s ním...
...
Prečo som len vstal, prečo som ťa našiel.
Miloval som ťa tak ako milovať som chcel.
no až teraz večer, keď premýšľam tu sám.
zisťujem že miloval som iba klam.
a tak...
v nedeľu večer premýšľam sám,
že ako ďaleko je okno s ktorého vyskočiť...
Keďže moje myšlienky neprečítaš mi,
stihnem ešte posledný list napísať ti,

... Zbohom krásna deva,
prečo ublížiť si mi musela?
Ja milovať ťa strašne chcem
...
Škoda že je to iba krásny sen.


1. Báseň

Písal som básne o Láske,
kým neporozumel som jej kráse.
Písal som básne o Smrti,
no stál som tu živým a pri chuti.
Písal som básne o Svete,
v ktorom VY! na mňa stále kašlete.

a tak...
píšem ja teraz o Kvete,
-
ktorý láskou mi v rukách rozkvitne,
-
smrti sa nikdy nezľakne,
-
a svetom sa šíri zázračne.


SOMEBODY

Somebody is stealing in Sam's store.
Somebody could stop this stupid war.

Somebody is singing in the rain.
Somebody could kidnap big plane.

Somebody is only IRA member.
Somebody could fuck H. Hefner.
- - -
Somebody is, somebody could,
Somebody was, somebody should.
Somebody! - But NOT me,
'cos this morning at 10 o'clock,
Somebody was killin' my neighbour.


Bad Day = Love

Today I have bad day,
I'm
Thinking about your words, and
Looking for what you say.

Hey dear Suzy, I need your love.
You are that girl I've been dreaming of,
Nobody could say that it was history,
if you'll try to understand that mystery.

Today I have bad day,
I'm
Shopping in big supermarket, but
Your love is not for sale.

Hey dear Suzy, I need your love.
You are that girl I've been fighting of,
I've got time and you're free, baby
Go with me on date but don't say maybe.

Today I have bad day,
I'm
Seeking new opportunities, while
You're trying to go away.


Verím

Verím v lásku i priateľstvo,
verím v krasu i šialenstvo,
veriť nie je hanba, je to dar,
a ten prijímam v pokore a sám.
I dávam ho ďalej, Vám,
pre ktorých bol som iba klam.


Zpět